Super, że z nami jesteś!

Nasz bezpośredni numer telefonu: 694 893 694

Zapytanie możesz także złożyć poprzez ten formularz lub wysyłając wiadomość na adres:

z a p y t a n i a  @  t a n i a f u r a  .  c  o m

Adres do korespondencji:
TaniaFura
40-121 Katowice
ul. Chorzowska 6 (V piętro)