Skrócone do minimum. To czego potrzebujmy to odrobinę papierków:

Od przedsiębiorstw:

 • kserokopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu (lub zaświadczenia o zatrzymaniu dowodu przez policję),
 • dane kolizji:
  • oświadczenie sprawcy z przyznaniem się do winy lub kopia notatki policyjnej,
  • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
  • numer polisy OC sprawcy i nazwa Towarzystwa Ubezpieczeń sprawcy,
  • data i miejsce zdarzenia drogowego,
 • numer szkody nadany przez TU likwidujące szkodę,
 • kserokopia dowodu osobistego właściciela (os.fiz.prow.dział.gosp),
 • kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy osoby kierujące
 • pojazdem zastępczym,
 • oświadczenie o kredycie lub leasingu,
 • oświadczenie o VAT,
 • pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań celem likwidacji szkody podpisane przez osobę z KRS (EDG).

Od osób fizycznych:

 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu (lub zaświadczenia o zatrzymaniu dowodu przez policji,
 • dane kolizji:
  • oświadczenie sprawcy z przyznaniem się do winy lub kopia notatki policyjnej,
  • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
  • numer polisy OC sprawcy i nazwa Towarzystwa Ubezpieczeń sprawcy,
  • data i miejsce zdarzenia drogowego,
 • numer szkody nadany przez TU likwidujące szkodę,
 • kserokopia dowodu osobistego właściciela ,
 • kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy osoby kierującej pojazdem zastępczym,
 • pełnomocnictwo od każdego współwłaściciela pojazdu do likwidacji szkody.